CHÍNH SÁCH GỬI HÀNG CỦA UFS-EXPRESS

 

Tổng quát

Chấp thuận đề xuất về dịch vụ

Bằng việc chuyển tiếp tài liệu này đến UFS kèm theo xác nhận qua email, qua bản cứng được ký duyệt, hoặc bằng việc gửi hàng qua UFS, khách hàng xác nhận việc chấp thuận các điều khoản trong đề xuất dịch vụ này, liên quan đến việc cung cấp dịch vụ được thiết lập trong Hợp đồng. Khách hàng cũng xác nhận thẩm quyền thay mặt cho doanh nghiệp của mình ký duyệt đề xuất này. Đề xuất dịch vụ từ UFS và sự chấp thuận của khách hàng còn phụ thuộc vào việc doanh nghiệp của khách hàng có đạt yêu cầu về kết quả kiểm tra tín dụng hay không.

Thời hạn và sự chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng dịch vụ giữa UFS và khách hàng sẽ có hiệu lực từ ngày đầu tiên của tháng mà khách hàng chấp thuận các điều khoản trong đề xuất dịch vụ, và kéo dài trong vòng một năm hoặc khoảng thời gian khác được ghi rõ trong phần Cước phí. Hợp đồng dịch vụ này có thể được chấm dứt khi một trong hai bên gửi thông báo bằng văn bản trước một tháng cho bên còn lại, hoặc chấm dứt ngay trong trường hợp một bên không còn khả năng thanh toán, hoặc một bên vi phạm thỏa thuận nghiêm trọng đến mức không thể khắc phục, hoặc không thể khắc phục trong vòng 14 ngày kể từ khi nhận được thông báo bằng văn bản yêu cầu khắc phục vi phạm.

Cam kết về dịch vụ

Quy trình hoạt động của UFS không bao gồm bất kỳ dịch vụ phi tiêu chuẩn hoặc được may đo nào, ví dụ như dịch vụ vận chuyển chuyên dụng, dịch vụ Hải quan chuyên biệt hoặc dịch vụ cung cấp trực tiếp tại từng địa điểm hoạt động của khách hàng. Biểu phí áp dụng cho các dịch vụ được cung cấp trong thời gian hoạt động tiêu chuẩn của UFS và không bao gồm các ngày nghỉ lễ và cuối tuần. Cước phí được tính dựa trên cơ sở lô hàng được vận chuyển từ địa chỉ doanh nghiệp này đến địa chỉ doanh nghiệp khác.

 

Xe 4

Tổng quát về chính sách gửi hàng của UFS-Express

 

Thỏa thuận về cước phí

Dịch vụ chưa được báo cước phí

Tất cả dịch vụ, phụ phí và cước phí cho các tuyến vận chuyển hoặc điểm đến cụ thể chưa được báo phí trong Hợp đồng dịch vụ này sẽ được tính theo cước phí tiêu chuẩn của UFS tại website https://ufs-express.com/ hoặc sẽ được cung cấp theo yêu cầu.

Cơ sở xác định cước phí

Cước phí cho việc vận chuyển, các dịch vụ và phụ phí trong Hợp đồng dịch vụ được dựa trên mức doanh thu của khách hàng đã thỏa thuận trước đó hoặc được nêu cụ thể trong cước phí. Trong trường hợp mức doanh thu không đạt (đối với tất cả hoặc một sản phẩm cụ thể nào đó) hoặc trong trường hợp có sự thay đổi đáng kể về sự kết hợp giữa thể tích, trọng lượng hay điểm đến, UFS có quyền điều chỉnh cước phí bất cứ lúc nào bằng việc thông báo trước bằng văn bản đến khách hàng.

Mẫu số để xác định trọng lượng thể tích

Các cước phí của UFS đều áp dụng theo trọng lượng thể tích. Mỗi lô hàng sẽ được tính cước theo giá trị nào cao hơn giữa trọng lượng thực tế và trọng lượng thể tích (kích thước) của mỗi kiện hàng, và UFS có thể tiến hành cân đo lại bất kỳ kiện hàng nào trong lô hàng để xác minh kết quả tính toán. UFS tính trọng lượng thể tích (đơn vị tính Kilôgam) bằng cách chia trọng lượng lô hàng (Cen-Ti-Met Khối) cho 5000 (Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao (Cen-Ti-Met)/5000). UFS có quyền thay đổi công thức tính này. Vui lòng tham khảo phần cước phí của UFS để tìm hiểu thêm các trường hợp ngoại lệ/các chi tiết khác về Mẫu số để xác định trọng lượng thể tích.

Các công ty đối tác

Cước phí chỉ áp dụng cho các bên tham gia ký kết hợp đồng và không áp dụng cho bên thứ ba nào khác. Các công ty con mà khách hàng chiếm đa số quyền sở hữu cũng như các bên khác có thể được bổ sung vào hợp đồng này sau khi có sự đồng thuận.

Thỏa thuận về cước phí

Thỏa thuận về cước phí vận chuyển của UFS-Express

 

Thành phần của cước phí

Thuế và phí

Cước phí chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế hàng hóa dịch vụ (hoặc tương đương), thuế hải quan, các khoản phạt hoặc tiền lãi và các loại thuế khác của Chính phủ có liên quan đến việc cung cấp dịch vụ, và các khoản này sẽ do khách hàng thanh toán.

Các khoản phí bổ sung

Dịch vụ Tùy chọn và Phụ phí

Các khoản phí bổ sung liên quan đến Dịch vụ Tùy chọn và Phụ phí được lập hóa đơn dựa theo các tiêu chuẩn có hiệu lực tại thời điểm khách hàng đăng ký gửi hàng. Các khoản phí bổ sung sẽ được tính thêm vào cước phí vận chuyển tương ứng, khi khách hàng sử dụng Dịch vụ Tùy chọn hoặc khi Phụ phí được áp dụng. Thông tin chi tiết về Dịch vụ Tùy chọn và Phụ phí được nêu trong mục Cước phí cũng như tại đường dẫn: https://ufs-express.com/

Sự kiện không thể lường trước

a) Điều chỉnh do quy định của cơ quan chính quyền trong và ngoài nước

Bất kỳ thông lệ, quy trình hoặc quy định bổ sung nào dẫn đến việc tăng thêm chi phí cho UFS, ví dụ như các quy định do Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) ban hành, sẽ được phân bổ theo tỉ lệ cho khách hàng với thông báo bằng văn bản trước 30 ngày.

b) Các tình huống khẩn cấp

UFS có quyền áp dụng các phụ phí để bù vào chi phí liên quan đến tình huống khẩn cấp tạm thời ngoài khả năng kiểm soát của UFS và không thể dự đoán trước ở thời điểm bắt đầu triển khai hợp đồng này. Các phụ phí nói trên mang tính tạm thời và được tính bổ sung trên cước phí. Khách hàng sẽ nhận được thông báo bằng văn bản 08 ngày trước khi áp dụng bất kỳ phụ phí tình huống khẩn cấp nào, trong đó nêu rõ lý do áp dụng phụ phí tương ứng.

Phụ phí nhiên liệu

Khách hàng có thể tham khảo cách tính phụ phí nhiên liệu cho cước phí tại đường dẫn https://ufs-express.com/ trừ khi có quy định khác trong mục Cước phí. UFS có thể điều chỉnh bảng phụ phí nhiên liệu bất kỳ lúc nào.

Thành phần của cước phí vận chuyển

Thành phần của cước phí vận chuyển

 

Điều chỉnh cước phí

Tăng giá định kỳ

Nhìn chung, cước phí của UFS được áp dụng tới ngày 31 tháng 12 của năm mà đề xuất dịch vụ này được phát hành. Cước phí có thể được điều chỉnh theo sự thay đổi cước phí tiêu chuẩn định kỳ của UFS cho từng quốc gia và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 hằng năm, trừ khi có quy định khác.

Tiền tệ

Trong trường hợp UFS xác định rằng đơn vị tiền tệ của một quốc gia đang được sử dụng cho việc tính cước phí có tỉ giá giảm nhiều hơn 5% so với Euro hay Đô la Mỹ theo tỷ giá OANDA, UFS có quyền điều chỉnh ngay biểu phí phí áp dụng cho quốc gia đó. Bất kỳ sự điều chỉnh nào cũng sẽ tương đương với tỉ lệ mất giá của đơn vị tiền tệ đó.

Lạm phát cao

Trong trường hợp đơn vị tiền tệ của một quốc gia đang được sử dụng cho việc tính cước phí mà tỉ lệ lạm phát của quốc gia đó vượt quá 5%, UFS có quyền điều chỉnh cước phí và thông báo đến khách hàng trước 30 ngày.

Thời gian thông báo thay đổi

UFS Express sẽ thông báo trước 30 ngày nếu có sự thay đổi nào về cước phí (trừ các khoản phụ phí khẩn cấp).

 

Điều chỉnh cước phí

Chính sách điều chỉnh cước phí của UFS-Express

 

Lập hóa đơn và thanh toán

Điều khoản thanh toán

Hóa đơn có thể sẽ được phát hành hàng tuần. Thời hạn thanh toán là 14 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn trừ khi có quy định khác trong mục Cước phí. Khách hàng sẽ thanh toán thuế và lệ phí của đơn hàng trong vòng 7 ngày bằng tiền mặt. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào về hóa đơn, thì chỉ những hạng mục đang tranh chấp trên hóa đơn mới được tạm thời chưa thanh toán, còn tất cả các hạng mục khác không có sự tranh chấp khác phải được thanh toán vào ngày đáo hạn. Những thắc mắc về hóa đơn phải được báo cáo đến UFS trong vòng 7 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn. UFS ưu tiên các hệ thống ghi nợ trực tiếp để nhận được khoản thanh toán vào ngày đáo hạn. Nếu khách hàng chưa thanh toán vào ngày đáo hạn với lý do nào khác ngoài các tranh chấp trên tinh thần thiện chí, UFS có quyền tính lãi 2% mỗi tháng dựa trên số dư chưa thanh toán và quá hạn và/hoặc tạm dừng dịch vụ. Khách hàng có trách nhiệm thanh toán cước phí và các khoản thuế, phí liên quan tới các lô hàng trong tài khoản của mình.

Lập hóa đơn và thanh toán

Lập hóa đơn và thành toán

 

Khác

Công cụ gửi hàng trực tuyến

Cước phí được tính dựa trên cam kết của Khách hàng về việc sử dụng các công cụ gửi hàng trực tuyến của UFS. Khách hàng sẽ không yêu cầu xử lý, ghi chép, dán nhãn hoặc xuất hóa đơn bằng tay khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của UFS. Hóa đơn của UFS không đính kèm với Chứng từ xác nhận giao hàng, và Chứng từ này có thể được cung cấp kèm theo một khoản phụ phí trong thời gian tối đa 3 tháng từ khi giao hàng.

Thông tin bảo mật

Thỏa thuận này và các cước phí đều được bảo mật. Không bên nào được tiết lộ hoặc công bố sự tồn tại hoặc nội dung của Hợp đồng này mà không có sự đồng ý của bên còn lại.

Luật áp dụng

Luật áp dụng của Hợp đồng này sẽ là luật chính thức tại Việt Nam và các tòa án Việt Nam sẽ có thẩm quyền độc quyền. Hợp đồng này thể hiện toàn bộ thỏa thuận giữa các bên và thay thế bất kỳ thỏa thuận bằng lời nói hoặc bằng văn bản nào trước đó.