ĐIỀU KHOẢN VÀ CHÍNH SÁCH

 
 
Trên trang này, bạn sẽ được thông báo về Điều khoản và Chính sách của Trang web UFS-Express.com. Xin lưu ý rằng các điều khoản và chính sách khác nhau có thể áp dụng ở một số quốc gia.

Các Điều khoản và Chính sách sử dụng trang web của UFS như sau:

Bản quyền

Bản quyền trong ấn phẩm này thuộc sở hữu của UFS Express Inc.
 

Ủy quyền sao chép

Bất kỳ người nào cũng có thể sao chép bất kỳ phần nào của tài liệu trong các trang web này với các điều kiện sau:

Tài liệu chỉ có thể được sử dụng cho mục đích thông tin và phi thương mại.

Nội dung không thể bị sửa đổi theo bất kỳ cách nào.

Không có bản sao trái phép nào được tạo ra từ bất kỳ nhãn hiệu UFS nào.

Mọi bản sao của bất kỳ phần nào của tài liệu phải bao gồm thông báo bản quyền sau:

Copyright 2021 © – UFS Express Inc. Đã đăng ký bản quyền.

 

Thương hiệu UFS

“UFS”, “UFS Express” đã đăng ký tại ít nhất một khu vực tài phán. Tất cả những người dùng không có giấy phép hợp lệ sẽ không thể sử dụng bất kỳ thương hiệu nào trong số các thương hiệu này. Các thương hiệu này không thể bị sao chép, tải xuống, sử dụng, sửa đổi hoặc phân phối theo bất kỳ cách nào (trừ khi đó là một phần không thể thiếu của tài liệu được phép xuất ra từ trang web này).
 

Các thương hiệu và tên thương mại khác

Tất cả các thương hiệu hoặc tên thương mại khác được đề cập trong các trang web của UFS Express là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.
 

Phản hồi từ khách hàng

UFS muốn nghe phản hồi của khách hàng cũng như đánh giá cao các ý tưởng và đề xuất của khách hàng nhưng không thể trả lời từng nhận xét riêng lẻ. UFS có toàn quyền sử dụng và hành động dựa trên bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp.
 

Sử dụng các tính năng tương tác trên trang web

Để thuận tiện cho khách hàng, UFS có thể cung cấp các tính năng tương tác trên trang web này, chẳng hạn như quyền truy cập theo dõi và nhận xét của người dùng. Bạn chỉ được phép sử dụng các tính năng này cho các mục đích được chỉ định và không được phép sử dụng cho các mục đích khác.
 

Độ chính xác của trang web

Trang web có thể chứa các lỗi đánh máy. Các lỗi này sẽ nhanh chóng được sửa chữa ngay khi chúng được phát hiện. Thông tin trên các trang web được cập nhật thường xuyên, nhưng sự thiếu chính xác có thể vẫn tồn tại ở những sự thay đổi giữa các lần cập nhật. Một số thông tin được đăng công khai trên trang web có thể bắt nguồn từ bên ngoài UFS. UFS không chịu bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào đối với những nội dung này.
 

Vi-rút

UFS thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để loại trừ vi-rút khỏi hệ thống, nhưng không thể đảm bảo khả năng vi-rút bất ngờ xuất hiện. Ufs không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với các sự cố về vi-rút trên trang web. Chúng tôi khuyến cáo các bạn vui lòng thực hiện tất cả các biện pháp bảo vệ thích hợp trước khi tải xuống bất cứ thông tin gì từ trang web.
 

Trách nhiệm hữu hạn

Trong phạm vi pháp luật cho phép, trong mọi trường hợp, UFS và các chi nhánh hoặc người cấp phép của UFS hoặc bất kỳ bên thứ ba nào được đề cập tại trang web UFS sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại ngẫu nhiên, gián tiếp, sự trừng phạt do bất kỳ hành động vi phạm nào, lợi nhuận bị mất hoặc thiệt hại do mất dữ liệu hoặc gián đoạn kinh doanh do việc sử dụng trang web UFS-Epress.com và các hệ thống, dịch vụ, nội dung hoặc thông tin của UFS. UFS có thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, trong phạm vi luật hiện hành cho phép, bạn đồng ý rằng trong mọi trường hợp, UFS sẽ không phải chịu toàn bộ trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nào (trực tiếp hoặc gián tiếp). Trong phạm vi pháp luật cho phép, các biện pháp khắc phục được nêu cho bạn trong các điều khoản và chính sách này là độc quyền và được giới hạn đối với những điều kiện được cung cấp rõ ràng trong điều khoản và chính sách.

 

Sản phẩm và Dịch vụ

Trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản, các sản phẩm và dịch vụ vận tải được đề cập trong trang web phải tuân theo Điều khoản và Chính sách vận chuyển của UFS. Vì những điều khoản này có thể thay đổi tùy thuộc vào vị trí của quốc gia xuất xứ của lô hàng, vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ UFS gần nhất để nhận bản sao của các điều khoản và chính sách địa phương. Không phải tất cả các sản phẩm và dịch vụ của UFS đều có thể sử dụng được ở mọi quốc gia.
 

Bảo mật thông tin

Tất cả thông tin được cung cấp cho UFS bởi khách truy cập vào trang web UFS-Express.com được coi là bí mật và sẽ không được UFS tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi được yêu cầu đối với vấn đề cung cấp dịch vụ.